ÖPPET:

Mån-fre 11-16

Lö 11-16 Sö 12-16

Om Skafferiet

Om Skafferiet

Vi har ett speciellt privilegium att verka i en Världsarvsstad med anor från medeltiden men samtidigt ett ansvar för att skydda och bevara detta för framtiden

S:t Michael

Vårt kvarter heter S:t Michael där det har funnits en träkyrka och kyrkogård strax öster om gårdsmuren. I mitten på 1600 talet var det åkermark med ett fåtal byggnader längs Adelsgatan. I mitten på 1700 talet reglerades området och började bebyggas . I området bodde folk från de lägre samhällsskikten typ sjömän, arbetare och änkor. Skafferiets byggnad mot Adelsgatan byggdes 1774

S:t Michael 18

Cafe’ byggnaden med långsidan mot adelsgatan är den ursprungliga byggnaden från 1700 talet. Intressant ur kulturhistoriskt perspektiv är tegeltaket som fortfarande är obrutet vilket var tidtypiskt för denhär typen av byggnader Takbalken i det yttre serveringsrummet avgränsar den äldrebyggnaden från tillbyggnaden från 1800- talet ( inre serveringsrummet och del av butiksutrymmet). Gårdshuset är från början byggt som tvättstuga 1914 men byggts om till garage och är numera en bostad. I början på 1900 talet byggdes det till 2 lägre byggnader som renoverades och byggdes om 1937 till ett bageri. Ovan på bageriet byggdes 1960 ett vindsrum sedermera byggdes om till bostad. Bagerilokalen gjordes om till ett produktionskök i slutet på 1980 talet av Anette och Bengt Lindahl.

Kaféverksamheten

Fram till 1992 hade huvudbyggnaden varit ett bostadshus men inreddes därefter till en café lokal som det fortfarande är. Gotlands Kafferosteri startades i början på 2000 talet och är i dag verksamt i lokalen mellan köksdelen och förrådsdelen. Micro Kaffe Rosteriet är det enda i sitt slag på Gotland och förser Skafferiets Cafe’ med nyrostade kaffebönor. 2007 köpte Anita och Tommy Kullman både fastigheten och rörelsen som numera heter Skafferiet i Visby AB 2010 sker tillbyggnad på det övre våningsplanet vilket sammanför det äldre huset med 1900 tals byggnaden. Serveringslokal blir det för Cafe’et s gäster både i den gamla och nya delen.